Nowości
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Sobotta atlas anatomii człowieka
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Terror\terroryzm : studium przypadku