Nowości
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Syndrom Atlasa : o tych, którzy byli silni zbyt długo
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane