New items
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich
Rysunek techniczny maszynowy dla automatyków i mechatroników
Bezpieczeństwo cyfrowe : perspektywa organizacyjna
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne