Nowości
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Kompendium bhp. T. 1
Toksykologia. 2
Studenckie prace naukowe
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,