New items
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Electrical fires and explosions
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym