New items
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji