New items
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Gry decyzyjne narzędziem w naukach o bezpieczeństwie
W co grają ludzie : psychologia stosunków międzyludzkich
Postępy w fotowoltaice : struktura i wytwarzanie ogniw PV, projektowanie i zastosowania systemów fotowoltaicznych, klasyczne i nowatorskie ogniwa słoneczne w praktyce