New items
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Essentials of Fire Fighting