New items
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
System ochrony zdrowia w Polsce