New items
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy