New items
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Toksykologia. 1
Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa