New items
Dwie dekady walki z terroryzmem
75 lat terenowej ochrony przeciwpożarowej ziemi lubuskiej / Marek Szczypczyk
Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich