Nowości
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich
Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych. 1
Modelowanie konstrukcji budowlanych
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji