Nowości
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Psychiatria
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Anestezjologia