New items
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
zagrożenia
Hazardous Materials Chemistry
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu