New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Modelowanie organizacji dynamicznej
Structural Fire Engineering