New items
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1