New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Firefighting: battlespace combat : how to extinguish fire
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Polsce