New items
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne. 1
Projektowanie instalacji elektrycznych oraz dobór urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem w pytaniach i odpowiedziach