New items
Fire safety for very tall buildings : engineering guide
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Ochrona danych osobowych w służbach mundurowych
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń