New items
Ochrona własności intelektualnej
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Pożary dawnej Warszawy : materiały do historii ochrony przeciwpożarowej (1261-1795)
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze