New items
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Essentials of Fire Fighting