New items
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Ochrona własności intelektualnej
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu