Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Genetyka medyczna