New items
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Terrorism Handbook for Operational Responders
Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne. 1
Europejska unia bezpieczeństwa i obrony : struktury, wizje, perspektywy
Bezpieczeństwo zgromadzeń w Polsce : zarys problematyki