New items
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Epidemiologia : od teorii do praktyki
Skuteczne zespoły