New items
Poznawcze problemy ewaluacji ćwiczeń ochrony ludności
Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych. 1
From safety to safety science : the evolution of thinking and practice
Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych
Bezpieczeństwo żywnościowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach kryzysu epidemicznego wywołanego zagrożeniem biologicznym