New items
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Studenckie prace naukowe : wydział zamiejscowy w Płońsku
Ochrona własności intelektualnej
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego