New items
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Terrorism Handbook for Operational Responders
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9