New items
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
System ochrony zdrowia w Polsce