New items
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Terrorism Handbook for Operational Responders
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Street Smart Haz Mat Response : A Common-Sense Approach to Handling Hazardous Materials Emergencies
Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej