Nowości
Inżynieria w bezpieczeństwie wewnętrznym
Rywalizacja Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji
Zarządzanie kryzysowe zintegrowane