New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Firefighting: battlespace combat : how to extinguish fire