New items
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Ochrona własności intelektualnej
Technologie energetyczne
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe