Nowości
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
EKG to proste
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami