Nowości
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
The chemistry knowledge for Firefighters
International handbook of structural fire engineering / Editors Kevin LaMalva, Danny Hopkin ; Engineering a Fire Safe World
Zgromadzenia w Polsce : teoria, praktyka i komentarz do ustawy
Krajowy system ratowniczo gaśniczy : etapy realizacji / Jan Miza