New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Smoldering fires
Fire : the battlespace enemy
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów