New items
Kryptografia w teorii i praktyce
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Ochrona własności intelektualnej
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB