Nowości
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Davidson - choroby wewnętrzne T. 2
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych