New items
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Ekologia : słownik encyklopedyczny
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Relacyjna moc darów troski i ofiarność druhów ochotniczych straży pożarnych : perspektywa krytycznego realizmu i ontologii społecznej