New items
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Davidson - choroby wewnętrzne T. 2
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia