New items
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Terrorism Handbook for Operational Responders