Nowości
EKG w medycynie ratunkowej. / 1
Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych : Badania - Technologie - Bezpieczeństwo / redakcja naukowa Mariusz Feltynowski
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
System ochrony ludności w obliczu epidemii w Polsce
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki