Nowości
Neurologia
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji