Nowości
Systemy zdrowotne : zrozumieć system
Ocena ryzyka zawodowego : praktyczny informator : listy kontrolne, wzory dokumenty
Komunikacja w kryzysie
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm