New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Wiktymologia kryminalna
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów