New items
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty