New items
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo