Nowości
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Kontrola służb specjalnych w Polsce
Informacja czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo : kontekst rosyjski
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu