Nowości
Anestezjologia
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Interna Harrisona. tom II
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego