New items
Technologiczne, techniczne i strategiczne innowacje w ratownictwie
Metodyka przygotowania planu ochrony infrastruktury krytycznej
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin